您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁上功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態。 按Enter到主內容區
:::

首頁 / Dịch vụ đăng ký tư vấn trực tuyến

Dịch vụ đăng ký tư vấn trực tuyến

Những lưu ý khi đăng ký đặt lịch hẹn tư vấn trực tuyến

Với mục đích đa dạng hóa các kênh dịch vụ tư vấn cho chủ sử dụng lao động¸nếu chủ sử dụng lao động không thể trực tiếp đến quầy tư vấn hoặc làm thủ tục¸ có thể đăng ký đặt lịch hẹn tư vấn trực tuyến.

  1. Trong thời gian đã đăng ký tư vấn¸vui lòng sử dụng các loại thiết bị điện tử như điện thoại di động hoặc máy tính cá nhân¸ đăng nhập vào ứng dụng liên lạc video trực tuyến được chỉ định kết nối với Trung tâm để sử dụng dịch vụ.
  2. Vui lòng xác nhận kết nối Internet, nếu sử dụng thiết bị di động cần xác nhận đã sạc đủ pin, và đã tải về ứng dụng liên lạc video trực tuyến (Google meet).
  3. Thời gian phục vụ tối đa là 30 phút, nếu số lượt đăng ký cho quãng thời gian bạn lựa chọn đã hết, vui lòng lựa chọn thời gian khác để đăng ký.
  4. Thiết bị được sử dụng cho dịch vụ này bắt buộc phải có tính năng camera, loa và microphone, nên tránh sử dụng mạng công cộng do mạng công cộng có thể sẽ không thể kết nối do ảnh hưởng băng thông.

Lượt hẹn đã chọn

2024-07-08(Mon.) 16:00


*Bắt buộc điền

*Bắt buộc điền

*Bắt buộc điền

*Bắt buộc điền
300x100
Quay lại